AgroBridge - istixana fəaliyyətı, meyvə və tərəvəz məhsullarının yetişdirməsi, bitkilərin sürətli inkişafını və məhsuldarlığını təmin edən - mineral gübrələrin idxalı və satışı sahəsində ixtisaslaşmış şirkətdir.