1998-ci̇ i̇ldən bəri̇ "Bridge Group of Companies"-ə daxi̇l olan şi̇rkətlər müxtəli̇f sahələrdə i̇xti̇saslaşmaqla i̇darəetmə, i̇nşaat, mehmanxana və restoran fəali̇yyəti̇, satinalma, anbar və kənd təsərrüfati sahələri̇ndə zəngi̇n i̇ş təcrübəsi̇nə mali̇kdi̇rlər.
Bizim törəmə müəssisələrimiz Qrupun ümumi strategiyasına uyğun fəaliyyət göstərən müstəqil şirkətlərdir. "Bridge Group of Companies" şirkətinin formalaşdırılması müxtəlif planlı şirkətlərin bir çətir altında birləşməsinin nəticəsidir.


Son on ildə Bridge Group Gürcüstan və BƏƏ-dəki əməliyyatları ilə beynəlxalq şirkətə çevrildi. Bizim missiyamız həm daxili, həm də dünya miqyasında biznesin böyüməsini dəstəkləməkdir.


31 dekabr 2022 üzrə
125M+ AZN

İllik dövriyyə

1850+

İşçilərin sayı

3

Ölkələr

33

Şirkətlər

4

Müştərək müəssisələr


31 dekabr 2023 üzrə
190M+ AZN

İllik dövriyyə

2000+

İşçilərin sayı

4

Ölkələr

39

Şirkətlər

6

Müştərək müəssisələr